พระบรมราโชวาทประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
................. ยินดีต้อนรับสู่สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย.............