................. ยินดีต้อนรับสู่สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย.............